Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging is een aparte specialisatie binnen de branche die niet voor alle beveiligers geschikt is. Het creëren van een veilige en toch leefbare omgeving vraagt om specifieke eigenschappen.

Safety and Care streeft ernaar om binnen de wettelijke kaders, afspraken te maken met de cliënt waardoor de veiligheid zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd.
safety and care home
selectie van personeel
Winkelsurveillance
Objectbeveiliging
Omgaan met geweld
Persoonsbeveiliging
AD-HOC diensten
contact
Safety & Care beveiligingen B.V. - Stationsstraat 102, 1506 DK Zaandam - Tel. 06 1031 3189 -