Omgaan met geweld

Omgaan met geweldHoewel er altijd getracht zal worden, geweld te voorkomen, weten de beveiligers van Safety and Care hoe te handelen indien de situatie toch escaleert.

Zo nodig kunnen zij de bewuste persoon (personen) aanhouden en overdragen aan de politie. Zij zullen ten alle tijden handelen binnen de wettelijke kaders en instructies.
safety and care home
selectie van personeel
Winkelsurveillance
Objectbeveiliging
Omgaan met geweld
Persoonsbeveiliging
AD-HOC diensten
contact
Safety & Care beveiligingen B.V. - Stationsstraat 102, 1506 DK Zaandam - Tel. 06 1031 3189 -