AD-HOC diensten

AD-HOC dienstenSafety and Care streeft ernaar om personeel achter de hand te hebben, om in crisissituaties direct te kunnen handelen.

De ervaring heeft geleerd dat in sommige situaties, zoals ontslag op staande voet van personeelsleden bij reorganisaties, bedreiging of geweldsdelicten, extra beveiliging noodzakelijk is om de rust te bewaren.
safety and care home
selectie van personeel
Winkelsurveillance
Objectbeveiliging
Omgaan met geweld
Persoonsbeveiliging
AD-HOC diensten
contact
Safety & Care beveiligingen B.V. - Stationsstraat 102, 1506 DK Zaandam - Tel. 06 1031 3189 -